Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
фінансові послуги
органи управління
контактна інформація
свідоцтва кредитної спілки
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Кредитна спілка “Допомога»
47501,Тернопільська обл.,
м. Бережани,вул.Шевченка ,5

Повідомлення

Кредитна спілка «Допомога»  повідомляє,що  рішенням Національного Банку  від 19.09..2022р. №28-001465131 кредитній спілці «Допомога» анульовано всі ліцензії ,а саме:

Ліцензію  «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»  № 1470 від 30.06.2016р. та  ліцензії  на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг а саме «Надання коштів у позику,в тому числі і на умовах фінансового кредиту» №508 від 07.03.2017р.,  та на їх основі виключення  кредитної спілки  «Допомога» з Реєстру фінансових установ  рішенням Національного Банку  від 30.09.2022р.. опублікованим на сайті НБУ 03.10.2022р.

Довідково:після анулювання всіх ліцензій та виключення з Реєстру  кредитна спілка позбавляється права проводити  діяльність за видами  анульованих ліцензій ,та це не позбавляє кредитну  спілку від обов’язку виконання своїх зобов’язань за договорами надання  фінансових послуг/

Голова правління КС «Допомога»                                   Білик М.Я.
                                             Кредитна спілка «Допомога»
   м.Бережани                                                                                             13.12.2021р.
                                             О Г О Л О Ш Е Н НЯ.

    Повіідомляємо членів КС «Допомога«про  рішення Національного банку України від 10.12.2021р.№ 21/3840-ПК про застосування до Кредитної спілки «Допомога» заходів впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензіі (до 25.04.2022р). на провадження діяльності з надання фінансових послуг на залучення  фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення ( внесків(вкладів) на депозитні рахунки)  яка видана17.10.2010р.№3677-Л,переоформлена на безстрокову від. 30.06.2016р.№1470,та інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви ліцензії згідно з розпорядженням НКРРФП від 26.01.2017р.№162..
      Із дати  набрання чинності рішення про тимчасове зупинення ліцензії  (13.12.2021р) та

до прийняття  Національним банком рішення про поновлення дії ліцензії кредитна спілка

втрачає право
:
1)    укладати  договори(продовжувати строк дії діючих договорів) про надання фінансових послуг іїз клієнтами щодо виду фінансових послуг,на провадження яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

2)    укладати договори(уносити зміни до діючих договорів)про надання фінансових послуг,що мають як наслідок збільшення  13зобов»язань кредитної спілки перед клієнтами щодо виду фінансових послуг,на провадження яких була видана ліцензія,укладаючи договори перестрахування.Голова правління КС «Допомога»   Білик М.Я.Кредитна  спілка «Допомога» код.ЄДРПОУ-25782386
код.Території-      
6120410100
Дата створення - 15.06.2000 р.
Дата державної реєстрації - 28 травня 2004 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 194 від 28 травня  2004 року. 
Ліцензія : діяльність кредитної спілки по залученню внесків(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»
номер і дата прийняття рішення:     
№1470 від 30,06,2016р. безстрокова

Голова правління - Білик Марія Ярославівна
Головний бухгалтер – Порохняк Юрій Зіновійович
Адреса: 47501,  Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Шевченка, буд. 5
Тел.: +38 068 740 10 79

 


Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

 

Згідно частини першої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 6 Статуту Кредитної спілки „Допомога” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці –       проживають на території Тернопільської області. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України